Tilstandsrapport paa bolig

Tilstandsrapporter på ældre boliger – en guide til almindelige skader

af Redaktionen
19. juni 2023
Kommentarer 0

Ældre boliger har deres egen unikke charme, men de kan også have en række udfordringer, som ikke ses på nyere boliger, netop fordi de er ældre, og er bygget i en anden tid.

Har du en ældre bolig, som du skal sælge, er det en god idé at være opmærksom på, at der kan være en del skader på huset, som muligvis skal udbedres, inden du sætter huset til salg.

Dette gælder særligt, hvis du vælger at få udarbejdet en tilstandsrapport på boligen, og ikke ønsker at de mange skader skal skræmme potentielle købere væk.

I denne artikel vil vi guide dig til, hvilke skader der kan være på ældre boliger, og hvordan disse afspejles i tilstandsrapporten.

Almindelige skader i ældre boliger

Ældre boliger har skulle modstå mange års brug og slid. Hvis huset ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt eller korrekt, kan der være opstået skader på huset samt andre udfordringer, der har indflydelse boligens tilstand. Nogle af de udfordringer og skader, der ofte ses på ældre boliger er:

  • Dårlig isolering
  • Revner i fundamentet/sætningsrevner
  • Skader på taget
  • Utæt tag
  • Afskallet facade
  • Fugt i kælderen
  • Huller i mørtelfuger i murvæggen

Disse skader og udfordringer ses særligt på ældre huse fra før 1930, men kan også ses på yngre huse, der ikke er blevet vedligeholdt ordentligt. Har du flere af disse skader på dit hus, vil de fremgå af tilstandsrapporten, hvis du vælger at få udarbejdet denne i forbindelse med dit boligsalg.

Sådan vises skaderne i tilstandsrapporten

Bygningssagkyndig laver tilstandsrapport

En tilstandsrapport udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig på baggrund af en gennemgang af boligen. Her undersøger den bygningssagkyndige alle de skader, fejl og mangler, der er på boligen, og skriver dem ned i rapporten.

I tilstandsrapporten bruges en karakterskala til at vurdere og kategorisere de forskellige skader på boligen. Den nye karakterskala trådte i kraft efter 1. oktober 2020 og er farveinddelt: Rødt hus = kritiske skader, gult hus = alvorlige skader, gråt hus = mindre alvorlige skader og sort spørgsmålstegn = mulige skader.

Da rød og gul er henholdsvis kritiske skader og alvorlige skader, er det en god idé at have fokus på disse, da det særligt er disse skader, som potentielle købere vil holde øje med. Der kan dog også være grå eller sorte skader, der kan være med til at gøre boligen mindre attraktiv for potentielle købere.

Af de nævnte skader og udfordringer der ofte ses på ældre huse, vil skader som revner i fundamentet (hvis de er så alvorlige, at de har konsekvenser for boligens konstruktion), utæt tag og skader på taget typisk blive kategoriseret som en rød skade. Huller i mørtelfuger i muren eller porøse mørtelfuger vil typisk blive kategoriseret som en gul skade. Dårlig isolering, mindre revner i vægge og afskallet facade vil typisk blive kategoriseret som en grå skade.

Er der mistanke om sætningsskader vil disse ofte blive kategoriseret som et sort spørgsmålstegn. Det betyder, at det er noget, som køber bør få undersøgt nærmere. Det er således også vigtigt at være opmærksom på denne kategori i tilstandsrapporten.

Overvej en førsynsrapport

Hvis du har en ældre bolig, og har mistanke om, at der er mange kritiske skader på boligen, kan det være en god idé at få lavet en førsynsrapport, inden den endelige tilstandsrapport udarbejdes.

Dette giver dig mulighed for at udbedre de mest kritiske skader, inden du sætter din bolig til salg, og gør, at den endelige tilstandsrapport ser bedre ud.

Færre skader i tilstandsrapporten kan være med til at tiltrække flere potentielle købere og gøre boligen mere attraktiv, så du kan opnå et hurtigere salg og en bedre salgspris.