Groen omstilling

Sådan kan du bidrage til den grønne omstilling

af Redaktionen
11. oktober 2021
Kommentarer 0

I Danmark er vi allerede godt på vej i forhold til at omstille os til grøn energi, men der er stadig lidt vej endnu. Danmarks mål for grøn omstilling er, at minimum 50% af det samlede energibehov skal være dækket af grøn energi i 2030. I år 2050 skal vi være helt uafhængige af fossile brændstoffer, og udlede mindre CO2 end vi optager.

For at kunne nå disse mål kræver det dog en indsats og en opbakning fra både staten, virksomhederne og forbrugerne. Mange danskere har da også et ønske om at bidrage til den grønne omstilling og mener, at det er et samlet ansvar at få Danmark til at blive grønnere.

Hos forbrugerne kræver den grønne omstilling, at der tages nogle valg i forhold til at investere i grøn energi. Da det særligt er energiproduktion og transport, der er de største klimasyndere, er det således også her, at der skal ske forbedringer.

Herunder giver vi dig gode råd til, hvordan du som forbruger kan være med til at gøre en forskel og bidrage til den grønne omstilling.

Udskift oliefyret

Et Oliefyr fungerer ved, at olien i fyret brændes, hvilket skaber varme, som bruges til opvarmning af vand til radiatorer. Da fyret dermed bruger fossilt brændstof til opvarmning, er det en opvarmningsform, som er rigtig dårlig for miljøet.

Faktisk er oliefyr den værste opvarmningskilde set i forhold til klimaet. Det skyldes både, at fyret bruger olie til opvarmning, men også at mange ældre oliefyr har en dårlig nyttevirkning og ikke udnytter energien optimalt.

Har du et ældre oliefyr stående i kælderen, er første skridt til en grønnere omstilling derfor at udskifte oliefyret. I stedet kan du vælge naturgas eller fjernvarme som opvarmningsform. Begge dele er bedre end et oliefyr, men fjernvarme er den mest miljøvenlige løsning.

Hos Byens VVS kan du få hjælp til udskiftning af dit gamle oliefyr og samtidig få kompetent rådgivning i forhold til, hvilken opvarmningskilde der er det mest miljørigtige valg samt det bedste valg til dit behov og dit hjem.

Køb en elbil

Elbil i ladestation

Da transport er en af de største syndere i forhold til udledning af CO2, kan det være en god idé at skifte bilen ud med en elbil. En elbil kører, som navnet indikerer, på el, og kører derfor ikke på fossile brændstoffer som diesel og benzin. Det betyder dermed også, at den er bedre for miljøet.

Udbuddet af elbiler bliver større, og flere og flere vælger da også at investere i en elbil for at mindske CO2-udledning i forbindelse med transporten. Her kan det også være en fordel at købe en privat ladestander, særligt hvis man har brug for at køre ofte.

Investér i solenergi

En anden måde du kan bidrage til den grønne omstilling på, er ved at investere i solenergi. Med et solcelleanlæg kan du forsyne dit hjem med strøm, mens et solvarmeanlæg hjælper med at producere varme til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand. Både solceller og solvarmeanlæg kan på den måde være en god investering, hvis man ønsker at satse på grøn energi.

Som det er nu, er prisen på solceller dog forholdsvis høj, hvilket muligvis kan være en årsag til, at mange danskere ikke investerer i solceller. Dansk Energi vurderer dog, at prisen på solceller vil falde i løbet af de næste år, hvilket kan gøre det mere attraktivt for private at investere i solenergi.

Få installeret en varmepumpe

En anden mulighed hvis du ønsker at satse på grøn energi og gerne vil have en miljøvenlig opvarmningskilde, er at investere i en varmepumpe. Varmepumper fungerer ved at omdanne energien fra luften eller jorden til varme, og er derfor en meget klimavenlig og billig opvarmningsløsning.

Der findes tre former for varmepumper: Luft til luft varmepumper, luft til vand varmepumper og jordvarme. Jordvarme er den mest effektive, men også den dyreste løsning, og kræver, at man har et stort udeareal, som slangerne med væske kan graves ned i.

Luft til luft varmepumper kan ikke levere varme til brugsvand og til centralvarmeanlægget og anvendes derfor oftest i fritidshuse. Endelig er der luft til vand varmepumper, der er et godt alternativ til jordvarme, da den er billigere, men dog heller ikke lige så effektiv som jordvarme.

Hos Byens VVS kan du få professionel vejledning til valg af varmepumpe samt hjælp til montering, hvis du er interesseret i at investere i denne billige og miljøvenlige opvarmningsform.